Моніторинг радіаційного стану зони відчуження

Збільшення рівня радіаційного навантаження на навколишнє середовище після Чорнобильської катастрофи зумовило необхідність проведення регулярного радіаційно екологічного моніторингу (РЕМ). Він становить складову частину загальної системи спостереження та контролю стану довкілля зони відчуження.

мониторинг

Проведення РЕМ обов’язкове за будь-яких умов

Більше 300 пунктів і полігонів для моніторингу

4,5 тис. проб, 10 тис. лабораторних аналізів за рік

22 постійних отримувачів інформації

Опис послуги

Радіаційно-екологічний моніторинг навколишнього природного середовища на території зони відчуження та зони безумовного (обовязкового) відселення включає в себе визначення вмісту радіонуклідів в атмосферному повітрі, поверхневих, підземних, стічних і відпрацьованих технологічних водах, ґрунті, компонентах наземних і водних екосистем, харчових продуктах у місцях несанкціонованого проживання «самопоселенців» тощо. Дані та аналіз результатів моніторингу є основою для розробки і прийняття управлінських рішень
щодо здійснення заходів, направлених на мінімізацію наслідків аварії на ЧАЕС в частині виносу радіонуклідів за межі зони відчуження.

Відтворити відео

Етапи надання послуги

Етап 1

Отримання повідомлення про необхідність радіаційно екологічного моніторингу

Етап 1

Бригада отримує заявку, координати місцевості та виїжджає для моніторингу радіаційного фону. При цьому обов'язково необхідно перевірити справність вимірювальних приладів.

Етап 2

Взяття проб на місцевості

Етап 2

Спеціалісти проводять забір проб, дотримуючись встановлених норм та техніки безпеки. Обов'язково вказується час та місце пробовідбору/моніторингу довкілля.

Етап 3

Отримання та обробка результатів

Етап 3

За допомогою спеціальних приладів здійснюється оцінка радіаційного стану проб. Кінцеві показники фіксуються в базі та передаються пожежникам, працівникам ЧАЕС та екскурсоводам.

Замовити послугу

Контакти